Osnovna terminologija korakov in njihovih kombinacij, ki se mednarodno uporablja pri učenju plesa ali pisanju koreografije za ples v vrsti / LINE DANCE